O mnie

Lek. wet. Mariusz Krawczyński specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych.

Ukończyłem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2013 r. otrzymałem tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych przez Krajową Komisję do spraw specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Od marca 2014 r. prowadzę Specjalistyczny Gabinet Weterynaryjny "Pod Skrzydłami" w Sochaczewie.

Od 2022 w ramach swojej praktyki weterynaryjnej prowadzę  fermę bio-kur niosek w Kampinosie. Ferma produkuje jaja ekologiczne oraz kury na odchów według własnego autorskiego programu szczepień i systemu odchowu.

Przy lecznicy prowadzę też własną hodowlę amatorską gila syberyjskiego w różnych odmianach barwnych.

Chętnie dzielę się swoją wiedzą z zakresu chorób ptaków na łamach ogólnopolskich czasopism specjalistycznych zajmujących się tematyką hodowli gołębi i drobiu np. "Poradnik Hodowcy" i "Hodowca Drobiu". Prowadzę wykłady i warsztaty z zakresu chorób ptaków podczas wystaw i spotkań z hodowcami gołębi i drobiu. Sprawuję opiekę nad Wspólnymi Gołębnikami, dużymi hodowlami gołębi i obsługuję wielkotowarowe fermy drobiu na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.

Od 2022 roku prowadzę program w telewizji internetowej na temat przyzagrodowej hodowli drobiu.

Wir sprechen Deutsch.